Harju Elekter Oy tuottaa monimuotoisia ratkaisuja energiaa tuottaviin laitoksiin. Keskeiset ratkaisut ovat sähkönjakeluun liittyvät pien- tai keskijännite keskusrakenteet sekä laitosta ohjaava automaatio. Toimitus voi olla asiakkaan tarpeesta riippuen osakokonaisuus tai kokonaistoimitus.

Esimerkkiratkaisuja

Jätteenpolttolaitos Ruotsiin

Satmatic Oy (yrityksen nimi 31.12.2020 saakka) toimitti pj-kennokeskukset pääprosessiin ulosotettava lähtöinen Sivacon sekä apulaitteissa kiinteälähtöinen SAT 8CNC.

Biokaasutusvoimalaitos Vaasaan

Satmatic Oy (yrityksen nimi 31.12.2020 saakka) toimitti muuntaja-sähkötilan ja kolme prosessisähkötilaa. Muuntajasähkötila on kooltaan 4 x 3 metriä ja prosessisähkötilat 3,5 x 12 metriä. Sähkönsyöttötilana toimivan muuntajarakennuksen toimitamme muuntajineen, ja prosessisähkötilat sisältävät sähkökeskukset, taajuusmuuntajat, muuntajat, UPS-laitteistot – lyhyesti sanoen kaikki tarvittavat sähkölaitteet.