Laatupolitiikka

Harju Elekter Oy:n päämäärä on toimittaa asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvaa sähkö- ja automaatiokeskus rakentamista, suunnittelua ja projektointia. Tämä edellyttää meiltä monipuolista perehtyneisyyttä erilaisiin asiakasprosesseihin, asiakaslähtöisyyttä sekä perusteellista:

 • pureutumista asiakkaiden tarpeisiin
 • projekti- ja tuotannonsuunnittelua
 • sujuvaa valmistusta
 • kansainvälistä käyttöönotto-osaamista
 • kattavaa huoltoa
 • riittävää laatua ja sovittua toimitusvarmuutta

Tähän päästään, kun:

 • jokainen vastaa omassa työssään laadun syntymisestä ja prosesseja ohjataan tehokkaasti

Yritysjohto huolehtii, että laadun syntymiselle on luotu riittävät edellytykset kaikissa johtamis-, suunnittelu- ja toteutusvaiheissa sekä siitä että jokainen on tietoinen laatuun liittyvistä tavoitteista ja toimintatavoista. Tätä tarkoitusta varten ylläpidämme kulloinkin voimassa olevan ISO 9001 -standardin vaatimusten mukaista laatujärjestelmää, jonka
mukaan toimittaessa suunnittelu ja toteutus täyttävät asiakkaan vaatimukset. Myös lait, asetukset ja viranomaismääräykset on tunnistettu ja huomioitu toiminnassamme. Jokainen yrityksessämme työskentelevä henkilö on sitoutunut toimimaan laatujärjestelmän ohjeiden ja hengen mukaisesti siten, että tuottavuutemme ja kilpailukykymme jatkuvasti paranee. Toimitusaikojen pitävyys on menestyksemme perusta.

Panostamme laatuun

Päämääränämme on olla asiakkaidemme paras vaihtoehto ja panostammekin siksi
korkeatasoiseen laadunvalvontaan ISO 9001:2015 - laatujärjestelmän ja
ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmän ohjaamana.

Toimitustemme laadunvalvonta on korkeatasoista. Kaikki tuotteemme lähtevät
tehtaalta testattuina ja tarvittaessa valmiina vientipakkauksissa.
Laaduntarkastuksen työkaluna on testikenttä, jossa tarkastetaan kaikki valmistamamme keskukset.

Teemme tuotteillemme

 • soittokellotarkastuksen
 • jännitetestin
 • tehdaskoestuksen
 • eristysvastusmittauksen

Kaikista valmistamistamme keskuksista otetaan digitaalikuva ja laaditaan tarkastuspöytäkirja.
Toimintakoestus tehdään sopimuksen mukaan.

Laatusertifikaattimme:

ISO 9001:2015

UL-sertifikaati:

UL-certificate for industrial control panels